کشورهای هدف صادرات پیلگون

واحد صادرات این شرکت موفق گردیده است محصولات خود را به کشورهای عراق ، لبنان ، سوریه ، امارات متحده عربی ، مراکش ، آذربایجان ،  ارمنستان ، انگلستان ، آفریقای جنوبی  صادر نماید

[display-map id='8413']