همیشه با تخفیف از پیگون خرید کنید!

سبد محصولات

فروش ویژه
سبد ویژه محصولات شماره 1
سبد ویژه ۱ شامل محصولات زیر می باشند:
سفره یکبار مصرف 50متری 450 گرمی طرح دار
کیسه فریزر پرفراژ دار رولی توپی نیم کیلویی
کیسه زباله ۳رول جعبه ای بزرگ آبی
فروش ویژه
سبد ویژه محصولات شماره 2
سبد ویژه 2 شامل محصولات زیر می باشند:
سفره یکبار مصرف ۲۵ متری طرحدار
کیسه فریزر رولی جعبه ای ۲۰۰ برگ
کیسه زباله ۳ رول جعبه ای متوسط سبز
فروش ویژه
سبد ویژه محصولات شماره 3
سبد ویژه ۳ شامل محصولات زیر می باشند:
سفره کاغذی ۱۲۰ ده متری طرح دار
دستمال فریزر ۲۰۰ برگ
کیسه زباله ۳رول ویزه بزرگ سرمه ای
فروش ویژه
سبد ویژه محصولات شماره 4
سبد ویژه ۴ شامل محصولات زیر می باشند:
کیسه فریزر ۱۰۰ برگ سلفونی ویژه
کیسه زباله ۳ رول ویژه متوسط سبز
کیسه زباله رولی لندن ۶۰*۸۰ مشکی
فروش ویژه
سبد ویژه محصولات شماره 5
سبد ویژه ۵ شامل محصولات زیر می باشند:
سفره ۵۰ متری ۴۰۰ گرمی طرحدار لوله دار ویژه
کیسه فریزر ۱۰۰ تقویمی
کیسه زباله رولی لندن مشکی شیرینگی