همیشه با تخفیف از پیگون خرید کنید!

سبد محصولات

سبد ویژه 1
20% تخفیف
هزارتومان .... پیشنهاد ویژه برای ....
سبد ویژه ۱ شامل محصولات زیر می باشند:
سفره یکبار مصرف ۵۰ متری ۴۰۰ گرمی طرح لوله دار ویژه
کیسه فریزر پرفراژ دار رولی توپی نیم کیلویی
کیسه زباله ۳رول جعبه ای بزرگ آبی
سبد ویژه 2
20% تخفیف
هزارتومان .... پیشنهاد ویژه برای ....
سبد ویژه 2 شامل محصولات زیر می باشند:
سفره یکبار مصرف ۲۵ متری طرحدار
روکش محافظ استند ۱۰ متری عرض ۳۰ بدون تیغ
کیسه فریزر رولی جعبه ای ۲۰۰ برگ
کیسه زباله ۳ رول جعبه ای متوسط سبز
سبد ویژه 3
20% تخفیف
هزارتومان .... پیشنهاد ویژه برای ....
سبد ویژه ۳ شامل محصولات زیر می باشند:
سفره کاغذی ۱۲۰ ده متری طرح دار
دستمال فریزر ۲۰۰ برگ
کیسه زباله ۳رول ویزه بزرگ سرمه ای
سبد ویژه 4
20% تخفیف
هزارتومان .... پیشنهاد ویژه برای ....
سبد ویژه ۴ شامل محصولات زیر می باشند:
کیسه فریزر ۱۰۰ برگ سلفونی ویژه
کیسه زباله ۳ رول ویژه متوسط سبز
کیسه زباله رولی لندن ۶۰*۸۰ مشکی
سبد ویژه 5
20% تخفیف
هزارتومان .... پیشنهاد ویژه برای ....
سبد ویژه ۵ شامل محصولات زیر می باشند:
سفره ۵۰ متری ۴۰۰ گرمی طرحدار لوله دار ویژه
کیسه فریزر ۱۰۰ تقویمی
کیسه زباله رولی لندن مشکی شیرینگی